Jóga a má cesta

Jóga pro mne

Jógu vnímám jako učení člověka o jeho vlastním těle, mysli, duši, rozšiřující vědomí. Není to jen pouhé cvičení. Praktikování jógy nás učí naší vlastní vnitřní rovnováze, koncentraci, flexibilitě a zklidnění. Tato nauka je bez hranic, věčná. Všem, kteří do ní proniknou, ponoří se do ní, otevírá nový obzor, nové cesty. Její účinky nám mohou pomoci v řešení každodenních situacích v životě.

Praktikování jógy zahrnuje nejen samotné fyzické cvičení, ale také vědomou práci s dechem, který se učíme prohlubovat. Zároveň projasňuje naši mysl. Celé tělo uvolňuje, protahuje, posiluje, rozvíjí jeho flexibilitu. Zbavuje nás únavy, stresu, dodává energii, vnitřní klid a otevírá naše srdce.

Můj jógový začátek

Mé první krůčky k józe vedly v roce 2006, kdy jsem od ní očekávala hlavně její tělesné účinky, tedy posílení a protažení těla. Po několika týdnech se mi odměnila úlevou od bolesti zad způsobenou sedavým zaměstnáním. Nejčastěji jsem praktikovala sama doma, zpočátku podle CD. V té době mi velkou inspirací bylo cvičení powerjógy s Vaškem Krejčíkem.  Pak následovala „jógová pauza“, kdy jsem volila jiné fyzické aktivity, převážně posilovací cvičení a také můj doposud milovaný běh. Ovšem i během té doby jsem se k józe stále vracela jako k protahovacímu cvičení na začátcích svých tréninků. Po několika letech jsem se k ní plně navrátila a začala tradiční jógu praktikovat naplno. Pohltilo mne její studium a filozofie jako taková, až přišlo v roce 2018 rozhodnutí, že chci její kouzlo předávat dál.

V roce 2019 jsem absolvovala kurz instruktora jógy v Korunách v Praze a získala osvědčení o rekvalifikaci vzdělávacího programu akreditovaném MŠMT dle vyhl. č. 176/2009 Sb.

Kurz Reiki I. stupně (Blanka Janíčková)

Seminář Yin Jógy (Simova Entrová)

 

Při mých lekcích čerpám ze školení, workshopů a velkou inspirací jsou mi učitelé, bytosti, které prošly mým životem, ať už fyzicky nebo se mne dotkla jejich práce, díla, poselství. Jsem vděčná, že jsem poznala mé jógové učitele Jarmilu Koudelkovou a Gabrielu Frintovou. Dokázaly mi ukázat další, duchovní aspekty jógy, rozšířit mé povědomí o ní. Regína Šimoníčková mi dokázala vštípit správné a bezpečné provádění jednotlivých ásan. Inspirací na mé cestě jsou mi Míla a Eduard Tomášovi, Siddhárta Gautama, Jiří Langer, Pjér la Šé’z, Osho a další.

„Jóga je vědomí, jež nikdy nespí, život, jenž nikdy neumírá, světlo, jež září navěky, v tobě i mimo tebe, bez počátku a konce.“